Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój działa  na  rzecz  zrównoważonego  rozwoju miast i wsi oraz promocji rozwoju społeczno-ekonomicznego tych obszarów, tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju ochrony i  promocji  zdrowia, edukacji, oświaty, wychowania oraz przedsiębiorczości. Podejmuje przedsięwzięcia w wymiarze społecznym i gospodarczym, a także współpracę regionalną, krajową i międzynarodową.