Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój działa  na  rzecz  zrównoważonego  rozwoju miast i wsi oraz promocji rozwoju społeczno-ekonomicznego tych obszarów, tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju ochrony i  promocji  zdrowia, edukacji, oświaty, wychowania oraz przedsiębiorczości. Podejmuje przedsięwzięcia w wymiarze społecznym i gospodarczym, a także współpracę regionalną, krajową i międzynarodową.     

 Sucha Beskidzka, 31.08.2023 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. 2023/BZP 00362046:

Zamówienia Dostawy Zakup 9-osobowego mikrobusa dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych
w ramach programu pn. 
"Program wyrównywania różnic między regionami III"

Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój informuje, że w ramach ogłoszonego Zamówienia Dostawy Zakup 9-osobowego mikrobusa dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III" z dnia 22.08.2023 roku, wpłynęła jedna oferta od:

ZIMNY AUTO Sp. z o.o.,
ul. Rzgowska 142/146,
93-311 Łódź,

na kwotę: 
netto: 217.000,00 zł
brutto: 266.910,00 zł.

 

 

Sucha Beskidzka, 22.08.2023 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu 
Dostawy
Zakup 9-osobowego mikrobusa dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY


1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego:
FUNDACJA EDUKACJA, ZDROWIE, ROZWÓJ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:
REGON 364762222
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica:
ul. Spółdzielców 1
1.5.2.) Miejscowość:
Sucha Beskidzka
1.5.3.) Kod pocztowy:
34-200
1.5.4.) Województwo:
małopolskie
1.5.5.) Kraj:
Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:
PL219 - Nowotarski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:
https://fundacja.monttis.com.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego:
Zamawiający publiczny - inny zamawiający Fundacja
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:
Zdrowie

 


SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE


2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:
Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup 9-osobowego mikrobusa dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych
2.4.) Identyfikator postępowania:
ocds-148610-66c97ce0-40d0-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia:
2023/BZP 00362046
2.6.) Wersja ogłoszenia:
01
2.7.) Data ogłoszenia:
2023-08-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:
Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:
Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

 


SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA


3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://fundacja.monttis.com.pl
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00362046 z dnia 2023-08-22
2023-08-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:
Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://fundacja.monttis.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Dokumenty należy przesyłać w formie skanów na adres mailowy Zamawiającego
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne:
Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny:
Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski


SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.


4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe:
Nie
4.1.3.) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:
Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych:
Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia:
Nie


4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:


4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup 9-osobowego mikrobusa do przewozu niepełnosprawnych pracowników Zakładu
Aktywności Zawodowej w Suchej Beskidzkiej. Samochód powinien spełniać następujące warunki:
Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego:
1. Fabrycznie nowy 2023
2. Rozstaw osi powyżej 3300 mm
3. Lakier akrylowy – kolor do ustalenia
4. Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, o poj. powyżej1900cm i mocy powyżej 100KM
5. Norma min. EURO 6
6. Oryginalne kombi 9 osobowe
7. Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych
Z wyposażeniem:
1. Immobiliser, + autoalarm
2. centralny zamek z pilotem,
3. izolacja dźwiękowo-termiczna,
4. wspomaganie układu kierowniczego,
5. układ hamulcowy z ABS,
6. hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu
7. systemy kontroli trakcji : układ EDS lub równoważny
8. systemy kontroli trakcji : układ ASR lub równoważny
9. systemy kontroli trakcji : układ MSR lub równoważny
10. systemy kontroli trakcji : układ ESP
11. zawieszenie przednie i tylne niezależne ze stabilizatorem
12. napęd na koła przednie lub tylne,
13. lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie
14. skrzynia biegów min. 5- biegowa mechaniczna
15. klimatyzacja automatyczna - Climatronik - trzy strefowa – z regulacją i nawiewem w przedziale pasażerskim
16. poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
17. pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla kierowcy i pasażera
18. zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach
19. regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach
20. zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy
21. całkowite przeszklenie pojazdu, szyby przyciemniane w przestrzeni pasażerskiej lub – oryginalnie dodatkowo rolety przeciwsłoneczne w przestrzeni pasażerskiej
22. wycieraczki szyby przedniej z dwustopniowa regulacją prędkości i spryskiwaczem
23. przesuwne prawe drzwi boczne z funkcją elek. wspomagania domykania
24. tylne drzwi z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem, z funkcją elek. wspomagania domykania
25. czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla kierowcy
26. stopień wejściowy boczny oświetlony
27. oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie kierowcy
28. wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy
29. drugi wymiennik ciepła z osobną regulacją i nawiewami na przedział pasażerski
30. elektrycznie regulowane przednie szyby boczne
31. fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami + pojedynczy fotel pasażera w kabinie kierowcy z podłokietnikami
32. wyjmowany i składany drugi i trzeci rząd siedzeń - siedzenia 2 miejscowe
33. wyjmowany czwarty rząd siedzeń - siedzenie 3 miejscowy
34. wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe
35. światła do jazdy dziennej włączane automatycznie
36. sygnał dźwiękowy informujący o nie wyłączonych światłach
37. lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego , awarii układu hamulcowego i poziomu płynu
38. pełna tapicerka przedziału pasażerskiego, podsufitówka welurowa lub materiałowa, pełne tapicerowanie boków pojazdu
39. uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z przedziału pasażerskiego
40. reflektory przeciwmgielne z przodu zintegrowane ze zderzakiem z doświetlaniem zakrętu do 40km/h
41. reflektory przednie halogenowe +regulacja zasięgu
42. trzecie światło stop+ światło przeciwmgielne z tyłu
43. przygotowanie do montażu radia – antena, głośniki szerokopasmowe
44. fabryczne radio FM/RDS z portami USB/SD/AUX-IN i zestawem głośnomówiącym telefonu komórkowego
45. dodatkowe opony zimowe – 4szt
46. pełnowymiarowe koło zapasowe, kartę pojazdu, trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę oraz apteczkę.


Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku:
1. Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane w układzie: fotel 3 osobowy z 4 rzędu, fotel 2 osobowy z 3 rzędu i fotel 2 osobowy z 2 rzędu
2. Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa
3. Szyny wzdłuż mocujące wózek inwalidzki w podłodze pojazdu w miejscu drugiego rzędu siedzeń
4. Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn
5. Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim
6. Najazdy teleskopowe aluminiowe z powłoką antypoślizgową umożliwiająca wprowadzenie wózka z boku do pojazdu
7. Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem : pojazd dla osób niepełnosprawnych


Minimalne warunki gwarancji:
1. 24miesiące bez limitu kilometrów
2. 36 miesięcy na powłokę lakierniczą
3. 144 miesiące na perforację elementów nadwozia


Wymagany termin realizacji do 30 dni od podpisania umowy


4.2.6.) Główny kod CPV:
34100000-8 - Pojazdy silnikowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:
Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-09-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:
Nie


4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:
Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:
Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe


Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium:
Cena
4.3.6.) Waga:
30


Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium:
Parametry techniczne
4.3.6.) Waga:
70
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:
Nie

 


SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW


5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:
Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu:
Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:
Nie

 


SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA


6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe:
Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:
Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium:
Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

 


SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY


7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek:
Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy:
Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia:
Nie

 


SEKCJA VIII – PROCEDURA


8.1.) Termin składania ofert:
2023-08-30 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert:
ul. Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka
8.3.) Termin otwarcia ofert:
2023-08-31 12:00
8.4.) Termin związania ofertą:
30 dni

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy    

Oferta (pdf)

Oferta (doc)

Załącznik do oferty - specyfikacja techniczna samochodu (pdf)

Załącznik do oferty - specyfikacja techniczna samochodu (doc)

Oświadczenia (pdf)

Oświadczenia (doc)