Europejskie Centrum Kształcenia, wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Organizuje kursy, szkolenia, warsztaty, seminaria oraz konsultacje dla przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej.

ECKU współpracuje i wymienia doświadczenia z zakresu pozaszkolnych form kształcenia z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Prowadzi doradztwo edukacyjno-zawodowe. Opracowuje programy i materiały edukacyjne. Gromadzi informacje naukowo-techniczne dla potrzeb kształcenia ustawicznego. Centrum specjalizuje się w szkoleniach dla firm i instytucji w zakresie zarządzania, technik sprzedaży i obsługi klienta, BHP i p-poż., prawa, kreowania własnego wizerunku, skutecznej komunikacji i in. oraz szkoleniach komputerowych.

Wybrane tematy szkoleń, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem

 • Agent reklamy
 • Rachunkowość i finanse organizacji pozarządowych
 • Skuteczna komunikacja
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • Warsztaty integracyjno-motywacyjne
 • Zarządzanie stresem
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • ABC obsługi komputera dla osób 50+
 • Bezpieczny Internet krok po kroku
 • Trening zdrowotny w profilaktyce i leczeniu otyłości
 • Kultura i tradycja regionów Małopolski
 • Atrakcje turystyczne Babiogórskiego Parku Narodowego
 • Warsztaty rękodzieła ludowego
 • Edukacja ekologiczna
 • Zdrowy i aktywny senior – warsztaty dla osób 50+
 • Język angielski dla seniorów

Z ECKU współpracują: instytucje krajowe i zagraniczne, stowarzyszenia katolickie, grupy wycieczkowe, integracyjne i turystyczne, Uniwersytety Trzeciego Wieku. Każdy uczestnik szkolenia/ imprezy ma zagwarantowaną opiekę medyczną oraz korzysta z udostępnionych przez Fundację nowoczesnych sal wykładowych, sal gier, sali do tenisa stołowego oraz boiska sportowego.

Oferta kulturalna, rekreacyjna i sportowa

 • program animacyjny i rekreacyjno-sportowy
 • warsztaty regionalne
 • ekspedycja Na tropie Skarbu Beskidów
 • nocna Wyprawa w poszukiwaniu Kicka
 • warsztaty językowe w terenie Nauka poprzez zabawę
 • wycieczki krajoznawcze po Suchej Beskidzkiej
 • wyjście na górę Jasień
 • wyprawy na Babią Górę
 • wycieczki do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, Zakopanego, Krakowa
 • wyjścia na kryty basen
 • ogniska połączone z pieczeniem kiełbasek, grille
 • spotkania z twórcami ludowymi
 • wieczory z karaoke, konkursy, dyskoteki
 • wieczory filmowe
 • turnieje sportowe: pływanie, tenis stołowy, szachy, biegi na orientację
 • mecze: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka,
 • trening z elementami sztuki walki
 • aerobik