POLITYKA
POLSKO-WŁOSKIE KONWERSACJE MŁODZIEŻY O UNII EUROPEJSKIEJ

Projekt Polityka. Polsko-włoskie konwersacje młodzieży o Unii Europejskiej, zrealizowany w okresie 8 - 16.10.2008 roku, to polsko-włoska wymiany młodzieży w ramach Programu „Młodzież w działaniu”. Nadrzędnymi celami projektu było przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi, promowanie mobilności oraz aktywności obywatelskiej. Program wspierał przedsięwzięcia zwiększające udział w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami, czyli takiej, która ze względów społecznych, geograficznych, zdrowotnych lub ekonomicznych ma mniejsze możliwości uczestniczenia w życiu społecznym.

Realizując projekt Polityka. Polsko-włoskie konwersacje młodzieży o Unii Europejskiej, prowadzono debaty o polityce i przyszłości Europy, prezentowano narodowe kultury i tradycje, organizowano wieczory międzynarodowe, wycieczki krajoznawcze i tematyczne. Szczególnym osiągnięciem seminarium było nagranie przesłania Moja wiadomość dla młodych żyjących w Unii Europejskiej, które zostało rozpowszechnione poprzez Centra Informacji Europe Direct.