INWESTYCJA W SIEBIE NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ 

Projekt Inwestycja w siebie najlepszą inwestycją – Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą w ramach Programu Erasmus+, został zrealizowany terminie 21.08.2017 - 20.12.2017. Partnerami Fundacji Edukacja, Zdrowie, Rozwój byli: Asociacija „Kūrybinės Ateities Idėjos” z Litwy oraz Gaia Ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány z Węgier. Przedsiębiorczość, możliwości zawodowe młodych ludzi wkraczających na rynek pracy na poziomie nie tylko lokalnym, lecz także krajowym i międzynarodowym, a także przygotowywanie się do zakładania własnego biznesu - to główna tematyka projektu. Międzynarodowa wymiana młodzieży polsko-litewsko-węgierska odbyła się w Suchej Beskidzkiej w dniach 13 – 19. 11.2017 r.

 

Dzięki temu, iż uczestnicy na co dzień funkcjonują w krajach o zróżnicowanej gospodarce, posiadają diametralnie różne spojrzenie na kwestie związane z autorozwojem, a przede wszystkim mają różne podejście do tworzenia własnych inicjatyw gospodarczych. Dzięki konfrontacji odmiennych doświadczeń powstały nowe pomysły oraz rozwiązania – uczestnicy zdobyli potrzebną wiedzę, kształcili postawy przedsiębiorcze, wykazywali się kreatywnością i inicjatywą oraz wypracowali wspólne pomysły na skuteczne planowanie ścieżki zawodowej. Przekonali się, że w dobie dynamicznych zmian cywilizacyjnych o zasięgu globalnym, konieczne jest dążenie do samodoskonalenia i uczenie się przez całe życie.

Efekty projektu to również poznanie kultury i tradycji krajów uczestniczących w mobilności, rozwój tolerancji i otwartości na innych, akceptacja różnorodności, ale też poczucia tożsamości i dumy z dziedzictwa danego kraju i jego promocja. Na zakończenie mobilności stworzono film Inwestujemy w siebie!, który stał się zapisem aktywności uczestników mobilności, a także rodzajem apelu i zaproszenia do podejmowania podobnych działań przez młodzież z Europy i całego świata.