PROGRAM AKCELERACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA MŁODZIEŻY

Program akceleracji przedsiębiorczości dla młodzieży, w ramach Programu Erasmus + Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – strategiczne partnerstwo dla młodzieży, jest realizowany w terminie 30.09.2017 - 29.03.2019. Partnerami Fundacji Ekologia, Zdrowie, Rozwój są: Business Innovation Brokers S. COOP. – EIBAR z Hiszpanii, Institute of Social Innovations z Czech oraz Gaia Ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány z Węgier.

 

Głównym celem programu przyspieszonego rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży (EASY) jest motywowanie młodych ludzi w wieku od 18 do 30 lat w kierunku samozatrudnienia społecznego i pomaganie im w zdobywaniu sprawdzonych umiejętności w celu określenia potrzeb społecznych oraz przyspieszania/ tworzenia startupów w oparciu o metodologię wspomagania zawodowego. Ponadnarodowość konsorcjum stanowi ciekawą próbkę społeczeństw europejskich: nowe państwo członkowskie, Polska, wyeksportuje doświadczenia w zakresie przyspieszania przedsiębiorstw społecznych na rzecz europejskich członków, takich jak Hiszpania i innych społeczeństw Europy Wschodniej, na przykład Czech i Węgier.

W ramach projektu zostanie przeniesiona oraz spersonalizowana metodologia RSBP (program biznesowego modelu przedsiębiorstwa społecznego, który okazał się skuteczny w Polsce) do czterech krajów, w czterech różnych językach i różnych sektorach. Podczas realizacji projektu metodologia RSBP będzie testowana w różnych kulturach i spersonalizowana zgodnie z opiniami użytkowników.

 

 

 

PROGRAM AKCELERACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ DLA MŁODZIEŻY W KONTEKŚCIE MIĘDZYNARODOWYCH DOŚWIADCZEŃ

W programie wystąpienia specjalistów reprezentujących organizacje zajmujące się przedsiębiorczością społeczną z Hiszpanii, Republiki Czeskiej oraz Węgier.

Konferencja odbędzie się

22 marca 2019 r. w godzinach 10:00-15:30 

w  Fundacji Edukacja, Zdrowie, Rozwój,
ul. Spółdzielców 1,  Sucha Beskidzka, sala A6.

 

8.00 – 9:00 : Rejestracja uczestników

09:00-09.20: Otwarcie konferencji i powitanie zaproszonych gości, uczestników Maria Grzechynka - Prezes Fundacji Edukacja, Zdrowie, Rozwój

09:20 – 09:50 Prezentacja projektu Erasmus+ w ramach partnerstw strategicznych
w dziedzinie młodzieży Entrepreneurship Acceleration Scheme for Youth (Program akceleracji przedsiębiorczości dla młodzieży (EASY))  

 

RAPORT Z TRANSFERU METODOLOGII RSBP DO POZOSTAŁYCH INSTYTUCJI EUROPEJSKICH:

 

09.50- 10;10: Kontekst metodologii, projektu i konsorcjów

10:10 – 10:30 Metodologia RSBP „Szybkie prototypowanie firm społecznych” i stworzenie nowego programu biznesowego/ modelu przedsiębiorstwa społecznego

10:30 – 10:50 Opis procesu przekazywania partnerom europejskim metodologii RSBP

10.50-11.20 Prezentacja i objaśnienie badań przeprowadzonych w celu oceny transferu RSBP wśród trenerów i młodych uczestników – wnioski 

11.20-11.35 Przerwa kawowa

11.35-11:50 Transfer metodologii w poszczególnych krajach: Węgry, Republika Czeska, Polska – wystąpienia przedstawicieli konsorcjum

11.50-12.20: Prezentacja platformy Moodle- easyproject.info – jako narzędzia do popularyzacji metody RSBP i wsparcia przy tworzeniu przedsiębiorstw społecznych

12.20-12.50: Podsumowanie konferencji: Czym jest Social Business? Opis głównych założeń i celów funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, poparty charakterystyką przykładów istniejących przedsiębiorstw społecznych – udział przedstawicieli środowiska międzynarodowego Hiszpania, Republika Czeska, Węgry.

12:50 – 13:20 Sesja pytań

13.20: Obiad

 

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.

Koszty dojazdu/zakwaterowania pokrywa uczestnik.

Dodatkowe korzyści: uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w międzynarodowej konferencji.

Kobylnice, Czechy – listopad 2017

W dniach 13-15 listopada 2017 roku w Kobylnicach odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie dotyczące projektu „Program przyspieszenia przedsiębiorczości wśród młodzieży”. Organizacją goszczącą była Ustav Socialnich Inovaci Ops, a w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele partnerów – Fundacji Edukacja, Zdrowie, Rozwój, Gaia Ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány oraz Business Innovation Brokers.

 

W czasie seminarium przedstawiono podstawy metodologii RSBP, zaplanowano kurs na temat szkolenia pracowników w Polsce, przedyskutowano ogólny plan upowszechniania projektu oraz plan rozpowszechniania informacji na poziomie krajowym przez każdego z partnerów. Omówiono też inne istotne kwestie, w tym role partnerów i budżetowanie. Partnerzy dokonali szczegółowego zaprezentowania aktywności swoich organizacji oraz założeń metodologii RSBP, która jest kluczowa dla dalszych działań projektowych. Dyskutowali na temat implementacji projektu, dokonali rozdziału zadań i odpowiedzialności za organizację kolejnych spotkań międzynarodowych. Intensywny czas pracy w trakcie mobilności przypieczętowało wręczenie certyfikatów uczestnictwa.

Uczestnicy projektu odkrywali też uroki Brna, będącego drugim co do wielkości miastem Czech, a zarazem ważnym ośrodkiem kulturalnym i turystycznym kraju.

 

Sucha Beskidzka, Polska – luty 2018

W dniach 18-22 lutego 2018 roku w Polsce odbyło się szkolenie dotyczące projektu „Program przyspieszenia przedsiębiorczości wśród młodzieży”. Organizacją goszczącą była Fundacji Edukacja, Zdrowie, Rozwój, a w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele partnerów: Ustav Socialnich Inovaci Ops, Gaia Ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány oraz Business Innovation Brokers.

 

W czasie seminarium dokonano prezentacji metodologii RSBP przez reprezentantów organizacji BIB z Hiszpanii. Kolejna część spotkania dotyczyła przedsiębiorstw społecznych w Hiszpanii, w Czechach, na Węgrzech i w Polsce oraz przykładowych profili organizacji, których działalność ma cele społeczne. Zaplanowane panele dyskusyjne poświęcone były możliwościom wykorzystania idei przedsiębiorstw społecznych we wszystkich krajach partnerskich. Uczestnicy projektu realizowali Job shadowing w Fundacji Edukacja Zdrowie Rozwój w Suchej Beskidzkiej.  Spotkanie zakończyła dyskusja o obszarach rozwoju współpracy między partnerami oraz wręczenie certyfikatów udziału.

 

Eibar i Bilbao, Hiszpania – marzec 2018

W dniach 19-20 marca 2018 roku w Eibar i Bilbao odbyło się kolejne międzynarodowe spotkanie partnerów w ramach projektu „Program przyspieszenia przedsiębiorczości wśród młodzieży”, w którym wzięli udział przedstawiciele Fundacji Edukacja, Zdrowie, Rozwój, Gaia Ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány oraz Ustav Socialnich Inovaci Ops. Organizacją goszczącą była Business Innovation Brokers.

 

W czasie trwania mobilności zaprezentowano przebieg spotkania w Polsce, przedyskutowano stan wdrażania metodologii RSBP i dalszy plan realizacji projektu oraz zaplanowano stworzenie raportu. Przypomniano także istotne kwestie tj. role partnerów i budżetowanie. Ważną częścią seminarium było przedstawienie możliwości zapoznania uczestników wybranych do projektu z ideą metodologii RSBP oraz ewaluacja postępu w rekrutowaniu do projektu młodych przedsiębiorców społecznych. Partnerzy omówili ważne zagadnienia związane z projektem tj. raport dla Narodowej Agencji, wizyta na Węgrzech czy przeprowadzone działania informacyjne. Intensywny czas pracy przypieczętowało wręczenie certyfikatów uczestnictwa.

 

Galgahévíz, Węgry, wrzesień 2018.

 W dniach 17-18 września odbyło się kolejne międzynarodowe spotkanie dotyczące projektu „Program przyspieszenia przedsiębiorczości wśród młodzieży”. Spotkanie miało miejsce w Galgaheviz, w którym mieści się eko-wioska fundacji Gaja. Uczestniczyli w niej przedstawiciele czterech organizacji: węgierskiej organizacjai Gaia Ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány, hiszpańskiej organizacji Business Innovation Brokers, polskiej Fundacji Edukacja, Zdrowie, Rozwój oraz czeskiej Ustav Socialnich Inovaci Ops.

Spotkanie miało na celu sprawdzenie postępu realizacji projektu we wszystkich organizacjach partnerskich, przedstawienie założeń i oceny raportu przejściowego oraz ustalenie działań związanych z transferem metodologii i stworzeniem platformy upowszechniającej założenia metodologii RSBP.

 

Bilbao, Hiszpania – listopad 2018


W dniach 26-30 listopada 2018 roku w Bilbao odbyło się międzynarodowe spotkanie w ramach projektu „Program przyspieszenia przedsiębiorczości wśród młodzieży” – typ aktywności SP-YOUTH- BLEND – Mieszana mobilność młodzieży. W wizycie wzięli udział przedstawiciele Fundacji Edukacja, Zdrowie, Rozwój, Ustav Socialnich Inovaci Ops, Gaia Ökológiai És Vidékfejlesztési Alapítvány. Organizacją goszczącą była Business Innovation Brokers.


W ramach wizyty studyjnej w Hiszpanii 12 młodych ludzi z Polski, Czech, Węgier miało okazję poznać hiszpańskich interesariuszy, młodych przedsiębiorców społecznych i innowatorów społecznych, którzy przez co najmniej rok prowadzą swoje firmy. Uczestnicy projektu poznali historie tych przedsiębiorstw, zapoznali się z innymi hiszpańskimi modelami przedsiębiorczości społecznej i podzielili własnymi doświadczeniami. Wrócili bogatsi o zdobytą wiedzę oraz ciekawe inspiracje, które wykorzystają w swoich krajach.