„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

SIECIOWY PRODUKT TURYSTYCZNY PODBABIOGÓRZA

Przedsięwzięcie P.II.2.1: Promocja, integrowanie i sieciowanie oferty turystycznej obszaru LGD

 

Fundacja „Edukacja, Zdrowie, Rozwój” w Suchej Beskidzkiej realizowała projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia
LGD „Podbabiogórze” na lata 2014-2020.

Celem operacji było połączenie w 1 skomercjalizowany łańcuch różnego typu usług turystycznych i para turystycznych na terenie
powiatu suskiego opartych i wyselekcjonowanych na wyróżniku markowym powiatu.

Sieciowy produkt oparty jest o wspólny mianownik – wyróżnik ma wspólna nazwę: BABIOGÓRSKIE KLIMATY.

Projekt obejmował:

 • Inwentaryzację zasobów i potencjalnych uczestników sieci Analiza postaw i oczekiwań interesariuszy 
 • Opracowanie kryteriów funkcjonowania sieci i wprowadzania nowych członków, regulamin, podział zadań pomiędzy interesariuszami 
 • Audyt merytoryczno – koncepcyjny Podbabiogórza 
 • Raport końcowy: Promocja, integrowanie i sieciowanie oferty turystycznej obszaru LGD 
 • Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej SIECI BABIOGÓRSKIE KLIMATY

 

 

 

 
 
Sieć cały czas się rozrasta  - sprawdzaj!

 

Facebook: FUNDACJAEZR  https://www.facebook.com/FundacjaEZR/

www projektu: http://www.babiogorskieklimaty.pl/

Facebook projektu: BABIOGÓRSKIE KLIMATY  

 

REALIZACJA PROJEKTU:

Projekt, realizowany w okresie od 24.05.2018 – 30.04.2019, ma na celu połączenie w jeden skomercjalizowany łańcuch różnego typu usług turystycznych i paraturystycznych na terenie powiatu suskiego i stworzenie SIECI PRODUKTU TURYSTYCZNEGO PODBABIOGÓRZA pod marką „BABIOGÓRSKIE KLIMATY”. W skład sieci będą wchodzić podmioty: prywatny (noclegowy, gastronomiczny, komplementarny, transportowy), publiczny (gminy, powiat suski, BgPN) oraz społeczny (organizacje pozarządowe, inne). Zbudowanie platformy integracji i współpracy podbabiogórskich przedsiębiorców oraz założeń koncepcji marki terytorialnej pozwoli na włączenie podbabiogórskich przedsiębiorców w krajowy system organizacyjny produktów sieciowych, a lokalnym jednostkom samorządu terytorialnego umożliwi czytelne warunki wsparcia przedsiębiorczości turystycznej. Zakładanym celem jest również budowa lojalności dotychczasowych turystów, integracja oraz pozyskanie nowych konsumentów.

 

Warsztat II

CO OSIĄGNELIŚMY?

 

 1. Prezentacja wyników badań ankietowych i wywiadów.
 2. Przedstawienie koncepcji merytorycznej, organizacyjnej i graficznej.
 3. Burza mózgów: Dobre czy złe? Uczestniczę czy nie uczestniczę?
 4. Odpowiedź na pytanie: Czy wybrane narzędzia promocyjne są satysfakcjonujące?
 5. Jak mamy siebie wspierać wzajemnie?

Do uczestnictwa zapraszamy przedstawicieli sektorów:

- prywatnego (noclegowy, gastronomiczny, komplementarny, transportowy)

- publicznego (gminy, powiat suski, BgPN)

- społecznego (organizacje pozarządowe, inne).

 

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu: 33 874 25 84 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 08.03.2019r. (piątek)

 

 

Warsztat I

RAZEM CZY OSOBNO? DLACZEGO BUDOWAĆ MARKĘ PODBABIOGÓRZA

Celem warsztatu było zapoznanie uczestników z korzyściami budowy produktu sieciowego oraz ocena postaw lokalnych przedsiębiorców. Uczestnicy dokonali oceny atrakcyjności Podbabiogórza oraz korzyści funkcjonowania w sieci techniką analizy SWOT oraz drzewa problemów. Ustalili również akceptowalne warunki karty rabatowej.

Program

 1. Prezentacja współczesnego modelu zarządzania i promocji marki terytorialnej.
 2. Dlaczego marka jest ważniejsza ekonomicznie od działań indywidualnych (studia przypadków).
 3. „Kto przyjeżdża do Podbabiogórza i po co?” – analiza przeprowadzona jedną z technik kreatywnego rozwiązywania problemów.
 4. Budowa „user experience” – poruszanie się turystów na terenie Podbabiogórza.
 5. Praca w grupach, podsumowanie.
 6. Zaprezentowanie techniki analizy SWOT.
 7. Prezentacja rezultatów.