Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju

2021-2-PL01-KA210-ADU-000050348 

 

Termin realizacji: 01/04/2022 - 01/04/2023

Akcja - KA 2 - Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych - partnerstwa na małą skalę

Organizacje:

LIDER: Fundacja Edukacja Zdrowie Rozwój, Sucha Beskidzka, Polska

Partner: Európai Ökociklus Társaság (European Ecocycles Society), Gyöngyös, Węgry

                                                                  

 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości prowadzonych działań edukacyjnych, w tym zmiana sposobu prowadzenia zajęć poprzez opracowanie autorskiego kursu (tworzącego wspólnie jeden spójny kurs międzynarodowy) bazujących na rozwiązaniach cyfrowych ukierunkowanych na budowaniu wiedzy, umiejętności i postaw wśród osób dorosłych na obszarze Partnerstwa w zakresie zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Celem pośrednim jest wzmocnienie potencjału Partnerstwa poprzez podniesienie kompetencji pracowników i współpracowników biorących udział w przedsięwzięciu oraz uzyskanie dogłębnej informacji o stanie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie zmian klimatycznych, ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Opracowana oferta edukacyjna przygotowana zostanie w wersji elektronicznej i zamieszczona na ogólnodostępnej platformie edukacyjnej Moodle. Zadania bazujące na wykorzystaniu narzędzi cyfrowych (cyfryzacja kursów i procesu ankietowania oraz wirtualne upowszechnianie) jest zgodne z wizją i kierunkami rozwoju Partnerstwa bowiem wobec zagrożeń wynikających z pandemii COVID – 19 wszystkie podmioty kształcenia formalnego i nieformalnego przeniosły ciężar edukacji na formułę na odległość. Wynika to nie tylko z zaleceń i wymogów bezpieczeństwa ale również jest rozwiązań od wielu lat stosowanych iw ramach kształcenia osób z ograniczonym czasem ( oszczędność dojazdów i noclegów), chcących samodzielnie kształtować godziny nauki ( osoby pracujące, wychowujące dzieci). W tym zakresie zarówno sam proces badawczy i jego wersja cyfrowa jak i programy kursów edukacyjnych z formułą kształcenia na odległość wpisują się w priorytet Cyfryzacji ( Transformacji cyfrowej).

Rezultaty projektu:

1) Modelowy kurs Zrównoważonego Rozwoju wykorzystujący narzędzia cyfrowe ukierunkowane na budowanie wiedzy, umiejętności i postaw wśród osób dorosłych na obszarze Partnerstwa w zakresie zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju.

2) Spotkania międzynarodowe (np. wymiana doświadczeń, poznanie organizacji goszczącej, wspólne szkolenia lub udział w warsztatach)

3)Spotkania upowszechniające.

4) Wzrost wiedzy uczestników projektu w zakresie zmian klimatycznych, zrównoważonego rozwoju oraz środowiska naturalnego traktowanego jako dziedzictwo przyszłych pokoleń

5) Kształtowanie się pozytywnych postaw wśród uczestników projektu w zakresie ekologii, zmian klimatycznych, zrównoważonego rozwoju

6) Wzrost wiedzy i podniesienie potencjału Partnerstwa w obszarach działań objętych interwencją.