Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój współpracuje z władzami samorządowymi, organizacjami i instytucjami życia społecznego przy realizacji przedsięwzięć o zasięgu lokalnym, regionalnym oraz krajowym. Współpracuje z kadrą zagranicznych uniwersytetów oraz szkół wyższych w ramach programów UE. Podejmuje działania związane z Programem Erasmus+, który dotyczy szeroko rozumianej edukacji ogólnej osób dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. Podejmuje współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju demokracji, rynku, edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Współpracuje z APURE – Europejskim Uniwersytetem Rozwoju Obszarów Wiejskich, który zrzesza przedstawicieli m.in. Francji, Portugalii, Hiszpanii, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch, Danii, Grecji.

Promuje Polskę za granicą; w Europie i na świecie.

Propaguje idee ochrony środowiska i poszanowania energii, organizuje i wspiera edukację ekologiczną społeczeństwa, współorganizuje konferencje poświęcone tematyce ekologicznej.

Prowadzi działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, inicjując tematykę wykładów i warsztatów dla seniorów. Prowadzi również wśród tej grupy społecznej działalność w zakresie upowszechniania technologii informatycznych i komputerowych.

Prowadzi działalność charytatywną na rzecz podopiecznych Domu Dziecka.

Współpracuje z prasą, telewizją regionalną, portalami internetowymi i przekazuje za ich pośrednictwem informacje o bieżącej działalności, podejmowanych inicjatywach i przedsięwzięciach.

Organizuje spotkania z dziennikarzami, przygotowuje materiały informacyjne, prezentacje graficzne i reklamowe.

Upowszechnia swoją działalność w środowisku lokalnym i regionie poprzez nagłaśnianie najważniejszych wydarzeń i osiągnięć.

 

Z przyjemnością informujemy, że nasz Partner – Stowarzyszenie Kreatywni dla Biznesu realizuje projekt "Develop Your Creativity", którego celem jest poprawa włączenia społecznego w edukacji dorosłych w zakresie kreatywności poprzez zwiększenie kompetencji edukatorów w zakresie dotarcia do dorosłych, zmotywowania ich do rozpoczęcia i kontynuowania nauki oraz wsparcia doradczego w celu wprowadzenia ich na ścieżkę uczenia się przez całe życie.

W ramach projektu został opracowany poradnik pn. „Metodyka nauczania osób dorosłych oraz standard pracy edukatora w dobie COVID”. 

Vademecum zostało opracowane z myślą o edukatorach osób dorosłych i jest między innymi odpowiedzią na następujące pytania:
– Jakie kwalifikacje i kompetencje powinien mieć edukator w pracy zdalnej z dorosłymi

– Jak współpracować, motywować i podtrzymywać chęć edukacji wśród osób dorosłych

– Z jakich narzędzi i komunikatorów korzystać podczas zdalnego nauczania osób dorosłych

Ponadto, w poradniku zostały opisane nowe zasady pracy w formie zdalnej oraz zmiany stylu pracy po pandemii  w Polsce
🇵🇱, Bułgarii🇧🇬 i Irlandii🇮🇪.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury i śledzenia projektu na fanpage Lidera Projektu - Stowarzyszenia "Kreatywni dla biznesu" oraz stronie internetowej Stowarzyszenia.
| PORADNIK DO POBRANIA W WERSJI POLSKIEJ NA STRONIE
➡️ https://bit.ly/3rxTzI4 |


Wkrótce dostępne będą również scenariusze zajęć dla edukatorów dotyczące szeroko rozumianej kultury, która zostanie przedstawiona w różnych formach i odsłonach, tj. teatr, obraz, muzyka i wielu innych.