Fundacja Spółdzielczy Fundusz Oświaty Wiejskiej została powołana w 1991 roku, a jej głównym celem było działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju małych miast i wsi oraz promocja rozwoju społeczno-ekonomicznego tych obszarów. Instytucja podejmowała szereg przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, społecznym i kulturalnym oraz wspierała współpracę regionalną i ponadregionalną w tym zakresie. Miała duże doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej. Prowadziła działalność szkoleniową w formie kształcenia ustawicznego dla różnych grup zawodowych, w tym dla nauczycieli i kadr oświatowych, organizowała kursy, seminaria i konsultacje dla przedsiębiorców, podejmowała inicjatywy edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży, promowała turystykę i produkty lokalne, współpracowała z władzami samorządowymi i instytucjami życia społecznego, inicjując przedsięwzięcia o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.


Fundacja prowadziła Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Suchej Beskidzkiej, którego dyrektorem jest Maria Grzechynka. To instytucja od lat widoczna w środowisku lokalnym i szeroko poza granicami regionu. Władze miasta wielokrotnie podkreślały znaczenie lokalizacji ODiDK właśnie w Suchej Beskidzkiej oraz jego wkład w rozwój i promocję miejscowości, nagradzając instytucję „Pąsową Różą”, wyróżnieniem będącym symbolem szczególnego zaangażowania w działalność kulturalną na rzecz społeczności lokalnej.
W ramach Fundacji prężnie działało Europejskie Centrum Edukacji, które w swojej ofercie posiadało szereg atrakcyjnych szkoleń doskonalących skierowanych do środowiska edukacyjnego, w szczególności do nauczycieli i kadr kierowniczych w oświacie.
Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój m.in. kontynuuje te działania.